Üdülőtulajdonosok figyelem!

2015. január 1. napjától módosul a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 6/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (5)-(6) bekezdése, mely szerint: “A nem állandó tartózkodásra szolgáló üdülőingatlan ingatlanhasználója, amennyiben nem veszi igénybe a Szolgáltató gyűjtőedényét, úgy a Szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot vehet igénybe. A Szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsák igénybe vétele esetén az ingatlanhasználó köteles tárgyév június 30-ig minimum 13 db, a Szolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes zsákot megvásárolni A tárgyévben megvásárolt zsákok a tárgyévben használhatók fel. Azon üdülőingatlan ingatlanhasználója, aki (4) bekezdésben meghatározott határidőig nem vásárolja meg a 13 darab Szolgáltató azonosító jelével ellátott zsákot köteles az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%- át megfizetni. ”

Az egységes szerkezetű rendelet teljes szövege itt olvasható:

Troff_Hulladékos rendelet egységes szerkezetbenúj2014 (2)nhsztől