Tájékoztató a járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett Parlagfű fertőzéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről