Tájékoztatás

Kedves Kutyatulajdonos/ebtartó!

Ezúton tájékoztatom Önt arról, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénynek a 2011. évi CLVIII. törvénnyel történő módosítása ismételten kötelezővé teszi a települési önkormányzatok számára az ebek három évenkénti legalább egyszeri összeírását, és azokról elektronikus adatbázis vezetését.

Fentiekre hivatkozva Hivatalunk idén ősszel kötelező ebösszeírást tart.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének a kitöltött és visszaküldött adatlapon tehet eleget.

Kérem, hogy a kitöltött adatlapot legkésőbb 2013. október 15-ig az Önkormányzati Hivatal (Tiszaroff, Szabadság út 22.) Ügyfélszolgálatára szíveskedjen eljuttatni.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Azon ingatlanok esetében,  ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat.

Tájékoztatom, hogy az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló Korm. rendelet alapján ebenként minimum 30.000 Ft bírsággal büntethető.

Kérünk minden lakost, önkéntes nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkára fordítandó idő és költségek csökkentését.

Az adatlapot letölthetik itt is.

Tiszaroff Község Önkormányzata