Pályázati támogatásból fejlõdik Tiszaroff

Tiszaroff az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû települések közé tartozik, ezért saját erõbõl nem tudjuk finanszírozni a falu fejlõdését jelentõ beruházásokat. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is számos pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az alábbiakban nyertünk támogatást:

A „Polgárok találkozója” pályázaton nyertünk 1.500.000.- Ft-ot, amelybõl a lengyelolszági Bralin testvérvárosunkból láthatunk vendégül 41 fõt, 30 gyermeket és 11 felnõttet,( 5 fõt a város vezetõségébõl, és 3 fõ vállalkozót).

A kompok, révek állami támogatásából a Tiszaroff-Tiszasüly közötti komp felújítására 3.600.000.-Ft támogatást kaptunk.   Az orvosi mûszerek és eszközök beszerzésére benyújtott pályázaton 2.868.300.- Ft támogatást kaptunk, melybõl az orvosi rendelõ eszközellátását kívánjuk magasabb szintre emelni. 

Az orvosi rendelõk akadálymentesítésére benyújtott pályázaton 5.414.037.- Ft támogatást kaptunk. Az elnyert pénzbõl végre megvalósulhat az orvosi rendelõ és a fogorvosi rendelõ akadálymentesítése, melynek köszönhetõen a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségét kívánjuk megteremteni.  

Informatikai eszközök beszerzésére 1.054.881.-Ft-ot nyertünk, amelybõl a tiszaroffi gyermekek infokommunikációs ismereteinek fejlesztését, valamint internethez való hozzáférés lehetõségét kívánjuk megteremteni. 

Példa értékû civil összefogás Tiszaroffon 

A Delikát8 2007. július 6-án megtartott sorsolásán a „Fõzzön játszóteret!”  programban Tiszaroff egy bruttó 5.000.000.-Ft összértékû játszótér megépítését nyerte el.