Pályázat

Tiszaroff Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az oktatási intézményekben iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai, Védőnői szakképesítés
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló iratok, működési nyilvántartásba vételről szóló okmány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.  augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vankóné Jekli Anikó jegyző nyújt, a 06/56-438-000 (2 számú mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: a pályázatnak a Tiszaroff Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő
  • elektronikus úton: Vankóné Jekli Anikó jegyző részére a jegyzo@tiszaroff.com e-mail címen keresztül
  • személyesen: Vankóné Jekli Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 20.