Tiszaroff Község Közrend és Közbiztonságért Közalapítvány

Tiszaroff Község Közrend és Közbiztonságért Közalapítvány

székhelye: 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.
tel./fax:    06-56-438-025

Kuratórium tagjai:  Vankóné Jekli Anikó  elnök
Tarkó László
Soós Sándor
Mészáros László
Mohácsi Lászlóné

Tiszaroff Község Közrend és Közbiztonságért Közalapítvány 2006. éviKözhasznúsági Jelentése

Közhasznúsági jelentésünket a 2006. évi gazdálkodásunkról az alábbiak szerint készítettük el:

Az Alapítvány induló vagyona 50.000.-Ft volt, melyet az alapító a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél helyezte el, mely azóta is a számlavezető pénzintézet.
Az alapítvány 2006-ban változatlanul szerény körülmények között végezte közhasznú tevékenységét:

  • Vállalkozási tevékenységet nem folytatott,
  • Állami támogatást nem kapott,
  • Önkormányzati támogatást nem kapott,
  • Belföldi magántámogatást kapott társas vállalkozástól 50.000.-Ft-ot.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a Kisebbségi Települési Önkormányzattól, a települési Önkormányzatok Társulásaitól – melyben Tiszaroff társult tag – és mindezek szerveitől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

Az Alapítvány cél szerinti juttatásban egy magánszemély adója 1%-nak felajánlásával részesült 9.423.-Ft-tal., a célok megvalósítása során támogatta a rendőrségi gépjármű üzemanyag ellátását 14.672.- Ft-tal. Tartós adományozásra nem került sor.
A kuratórium öt tagú, a tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részeültnek.
Közhasznú tevékenységünk bevételeit és kiadásait az alábbiak képezték:

 

Nyító egyenleg (Ft)
 Bank:  94.689
 Pénztár: 112
 Összesen: 94.801
2006. évi bevételek:  (Ft)
APEH szja 1 %-a  9.423
 Társas váll. Támogatása  50.000
Kamat  149
 Bevétel összesen:
 59.572
 2006. évi kiadások
 (Ft)
 Rendőrségi gépkocsi
támogatása
 14.672
 Bankköltség  300
 Kiadás összesen:
14.972
 Záró egyenleg (Ft)
 Bank:  133.961
 Pénztár: 5440
 Összesen:  139.401

Tiszaroff, 2007. 06. 13.

Vankóné Jekli Anikó
Kuratórium elnöke

_________________________________________________________

Tiszaroff Község Közrend és Közbiztonságért Közalapítvány 2007. éviKözhasznúsági Jelentése

Közhasznúsági jelentésünket a 2007. évi gazdálkodásunkról az alábbiak szerint készítettük el:

Az Alapítvány induló vagyona 50.000.-Ft volt, melyet az alapító a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroff Kirendeltségénél helyezte el, mely azóta is a számlavezető pénzintézet.
Az alapítvány 2007-ben változatlanul szerény körülmények között végezte közhasznú tevékenységét:

  • Vállalkozási tevékenységet nem folytatott,
  • Állami támogatást nem kapott,
  • Önkormányzati támogatást nem kapott,
  • Belföldi magántámogatást kapott társas vállalkozástól 100.000.-Ft-ot

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a Kisebbségi Települési Önkormányzattól, a települési Önkormányzat Társulásaitól – melyben Tiszaroff társult tag – és mindezek szerveitől az Alapítvány támogatásban nem részesült.

Az Alapítvány cél szerinti juttatásban egy magánszemély adója 1 %-nak felajánlásával részesült 10.900.-Ft-tal, a célok megvalósítása során támogatta a rendőrségi gépjármű üzemanyag ellátását 99.833.-Ft-tal. Tartós adományozásra nem került sor.
A kuratórium öt tagú, a tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részesültnek.
Közhasznú tevékenységünk bevételeit és kiadásait az alábbiak képezték:

 

 Nyitó egyenleg (Ft)
 Bank: 133.961
 Pénztár: 5440
 Összesen: 139.401
 2007. évi bevételek
(Ft) 
 APEH szja 1 %-a 10.900
Társas váll. Támogatása 100.000
 Kamat 256
 Bevétel összesen:
111.156
 2007. évi kiadások (Ft)
Rendőrségi gépkocsi
támogatása
99.833
Postaköltség 1302
 Bizonylat vásárlás 220
 Kiadás összesen:
101.355

 

Záró egyenleg (Ft)
 Bank: 148.815
 Pénztár: 387
 Összesen: 149.202 

Tiszaroff, 2008. 03. 13.

Vankóné Jekli Anikó
Kuratórium elnöke