Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány

Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány
5234 Tiszaroff
Szabadság út 39/b Tel. 56/438 012
Adószám:18824979-1-16Kuratórium tagjai:
Ifj. Mészáros Lászlóné elnök
Topa Csaba
Patocskai László
Fazekas Józsefné
Szűcsné Ferencz EszterRövid bemutatkozásunk:
Alapítványunkat Tiszaroff Község Önkormányzata 1994-ben alapította 100.000 Ft induló vagyonnal. 1995. Február 6-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság a Közalapítványt mint közhasznú szervezetet nyilvántartásba vette. A Közalapítvány elsösorban az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás céljából közhasznú tevékenységet folytat. A Közalapítvány együttmöködik más alapítványokkal és más hasonló szervezetekkel. A Közalapítvány nyitott és nyilvános , ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben a meghatározott célokat elfogadja és támogatja.

A Közalapítvány bevételének minősül:
A Közalapítvány számlájára történö befizetés- Adományozás, végrendeletbeni juttatás- Az induló vagyon hozadéka, vagyona- Pályázaton nyert támogatások- Felajánlások. A Közalapítvány vagyonának kezelöje a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit a Közalapítvány bevételeiböl kell biztosítani. A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja az alapítót a gazdálkodás eredményéröl, az éves beszámolót közhíreli a faluban elhelyezett plakátokkal illetve az interneten.

Fő tevékenységi körünk és céljaink:
A Közalapítvány célja a Tiszaroffi Általános Iskola és a Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde ellátási színvonalának javítása. A Tiszaroffi Erdei Iskola fenntartása és müködtetése.

A hátrányos helyzetü tiszaroffi gyerekek táboroztatásának támogatása.
A hátrányos helyzetben lévö jó képességü gyermekek továbbtanulásának támogatása, esélyegyenlöségük elösegítése.

Közhasznúsági jelentés
2003. év
Számviteli beszámoló
2002. dec.31-i folyószámla záró egyenlege:7.351.041.-Ft

2002. dec.31-i pénztári egyenleg:1.016.-Ft
2002. dec.31-i záróegyenleg összesen: 7.352.057.-Ft
Bevételek:
JNK.Sz. M. Munkaügyi Kp-tól bértámogatás:625.995.-FtTiszaroffi Önkormányzattól ideiglenes átadás:350.000.-Ft PHARE támogatás utolsó része: 1.182.487.-Ft ÁFA visszatérítés: 1.196.736.-Ft APEH-tól Személyi jöv. Adó 1% átut.:67.815.-Ft Kapott bankkamat: 36.438.-Ft Magánnyugdíjpénztári visszautalás: 15.624.-Ft Alapítvány egyéb bevétele: 129.250.-Ft
Erdei iskolai hozzájárulás befizetése:3.039.900.-Ft
Összes bevétel: 6.644.245.-FtKiadások:
Erdei Iskolához berendezés,felszerelés vásárlása:6.464.243.-Ft Az Erdei iskola müködtetéséhez kifizetett munkabér:3.618.000.-Ft A kifizetett bérek járuléka: 1.153.404.-Ft Iordaszer vásárlás: 10.159.-Ft Utazással kapcsolatos költség: 72.000.-Ft Tanulmányi támogatás : 105.000.-Ft Programismertetök: 145.200.-Ft Könyvelöi díj : 72.000.-Ft Önkormányzatnak ideiglenes támogatás visszautalása: 350.000.-Ft
Erdei iskolában foglalkoztatott egyéni vállalkozók díjazása:96.000.-Ft
Összes kiadás: 12.086.006.-Ft
2003. december 31-i záróegyenleg: Folyószámla: 1.511.756.-Ft
Elkülönített számla: 393.690. –FT
Pénztár számla: 4.850.-FtÖsszesen: 1.910.286.-Ft
Költségvetési támogatásban átmeneti jelleggel részesültünk, mely összeget az év végéig visszautaltuk az Önkormányzat számlájára.Alapítványunk induló vagyona 100.000.-Ft.Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél folyószámlán helyezte el. Tanulmányi támogatásban az év folyamán 21 tanuló részesült.Alapítványunk a központi költségvetési szervt?l, az elkülönített állami pénzalapból, a kisebbségi települési önkormányzattól támogatásban nem részesült, a tisztségviselök juttatásban nem részesültek.Tevékenységünk 2003-ban kibövült. Az Erdei Iskola beindítását nagyban elösegítette az elözö évben elnyert PHARE pályázatunk. A pályázati pénzböl nagyon szépen berendeztük az Erdei Iskolát és így lehetöségünk nyílt 2003 tavaszától folyamatosan az érdeklödö iskolák tanulóit fogadnunk.Azonban továbbra is szem elött tartjuk, hogy feladatunk és célunk a hátrányos helyzetben lévö, jó képességü gyermekek továbbtanulásának támogatása, esélyegyenlöségük elösegítése, Tiszaroff község gyermekeinek gyermek-és ifjúság védelme. Közhasznúsági jelentés
2004. év
1.Számviteli beszámoló
BEVÉTELEK
A/ Folyószámla 2003. évi záró egyenleg 1.511.756 Esélyegyenlöségi támogatás intervenciós keretböl 472.000 APEH SZJA 1 % átutalás 67.705 Elkülönített számla visszavezetése 393.690 Tiszaroff Önkormányzat közüzemi díj átvállalása 1.120.743
Erdei iskolai befizetések 5.642.909
Táj és Hagyomány Alapítvány támogatása 35.000 9.243.803
B/ Pénztár
2003. évi záró egyenleg 4.850KIADÁSOK
Erdei Iskola müködtetési költségei 1.176.209 Munkabér és közterhei 2.253.124
Bútorvásárlás 997.536
Középiskolások tanulmányi támogatása 83.000
Tanulmányi kirándulások támogatása 122.000
4. és 5. Osztályosok erdei iskolai támogatása 460.824
Foglalkoztató helyiségek fertötlenítése 143.000
Erdei Iskolához berendezések,felszerelések 637.000

Egyéb ráfordítások 707.902
Összesen: 6.580.595
2004. évi záró egyenleg Folyószámlán 2.667.067
Pénztárban 991
Összesen: 2.668.058
2.Vagyon felhasználása
Alapítványunk induló vagyona 100.000 Ft. Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél helyezte el folyószámlán.
3. Támogatások, juttatások
Alapítványunk a központi költségvetési szervtöl, a kisebbségi önkormányzattól támogatásban nem részesült. A helyi önkormányzattól a közüzemi számlák kiegyenlítésére 1.120.743 Ft-ot kaptunk. A Táj és Hagyomány Alapítvány 35.000 Ft támogatást nyújtott..Az Esélyegyenlöségi Minisztérium folyósította az elmaradt PHARE pályázati összeget az intervenciós keretböl.A tisztségviselök juttatásban nem részesültek.
4.Cél szerinti juttatások
Tanulmányi támogatásban az év folyamán 13 középiskolás tanuló részesült. Az év végi tanulmányi kirándulásokhoz tanulónként 1.000 Ft-tal járultunk hozzá. 2004-ben a 4. És 5. Osztályos tanulók /31 fö/ elöször vettek részt Erdei Iskolában. Nagyvisnyón töltöttek egy hetet, alapítványunk támogatta a szállás és étkezés költségeit 9.400 Ft/fö összegben és az útiköltséget.
5.Tevékenységünk
Alapítványunk célja a hátrányos helyzetben lévö, jó képességü gyermekek továbbtanulásának támogatása, esélyegyenlöségük elösegítése, Tiszaroff gyermekeinek gyermek és ifjúság védelme. Az alapítvány célja továbbá az iskola és óvoda ellátási színvonalának javítása.2004. évben erdei iskolánk 14 csoportot fogadott. Új programmal bövült: szövés, íjászat. A foglalkozáshoz szükséges szövökereteket, íjakat , nyilakat sikerült beszerezni.Lehetöségünk nyílt az általános iskola alsó és felsö tagozatában 1-1 tanterem padjait, székeit újakra cserélni, így tanulóink kulturáltabb körülmények között tanulhatnak. Ennek finanszírozását teljes egészében a Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvány oldotta meg. A költségek felét /500.000 Ft / a Községi Önkormányzat vállalta azzal a feltétellel, hogy 2005. Év elején átutalja az alapítvány számlájára.
6.Az öttagú kuratórium 2004. Évben 3 alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ezzel biztosítva az alapítvány folyamatos munkáját.Közhasznúsági jelentés
2005. év
1.Számviteli beszámoló
A/ Folyószámla 2004. évi záró egyenleg folyószámlán: 2.667.067
B/ 2004. Évi záró pénztári egyenleg :991
Összesen: 2.668.058BEVÉTELEK
Erdei Iskolai csoportok befizetései 1.507.700 SZJA 1 % APEH átutalás 154.513
Áramszámla visszatérítések 79.095
Támogatás visszafizetés 4.000
Összesen: 1.745.308
Technikai forgalom kp. Felvét miatt 1.555.000
Fö összesen: 3.300.308KIADÁSOK
Kirándulások támogatása 202.401
Középiskolások ösztöndíja 132.000
Színházlátogatás támogatása 27.200
Úszásoktatás 20.000
Óvodai játékok vásárlásának támogatása 100.000
Iskolai nyári táborozás támogatása 184.864
Áramszámla és postaköltség 357.556
Tisztítószer és festék 109.096
Hirdetés katalógusban 75.000
Általános iskolások Erdei Iskolai költségei 478.358
Munkabér és közterhei 604.170
Könyvelöi díj: 36.000
Összesen: 2.326.645
Technikai forgalom kp. Felvét miatt 1.555.000
Fö összesen:3.881.6452005. évi záró egyenleg: Bankszámlán: 2.085.805 Pénztárban: 916 Összesen: 2.086.721
2.Vagyon felhasználása
Alapítványunk induló vagyona 100.000 Ft. Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél folyószámlán helyezte el.
3.Támogatások, juttatások
Alapítványunk a központi költségvetési szervtöl támogatásban nem részesült. A helyi önkormányzattól a vízdíj elengedésében kapott segítséget. A tisztségviselök juttatásban nem részesültek.
4.Cél szerinti juttatások
Tanulmányi támogatásban az év folyamán 25 jól tanuló, hátrányos helyzetü középiskolás részesült összesen 132.000 Ft-tal.Az év végi tanulmányi kirándulásokhoz tanulónként 1.000 Ft-tal járultunk hozzá, összesen 59 általános iskolás kapott támogatást.Az óvodai kirándulást 40.000 Ft-tal támogattuk. A jeles és kitünö tanulók 3 napos pécsi jutalomkiránduláson vettek részt 9 fövel közel 100.000 Ft értékben. Az alsó –és felsö tagozatosok színházlátogatásához 27.000Ft-tal járultunk hozzá. Júniusban 17 tanuló vett részt úszásoktatásban, 20.000 Ft-tal tudtunk segíteni. Az Óvodai játékok korszerüsítéséhez 100.000 Ft-tal járultunk hozzá.2005-ben 4 osztály vett részt erdei iskolában: a 4-5. Osztályosok Királyréten /májusban/ 31 f?vel tanulmányozták a természetet, a 3-4. Osztályosok Visegrádon /novemberben/ 30-antöltöttek 5 felejthetetlen napot. Közel 500.000 Ft-tal támogattuk. Az iskolai nyári táborban /Agárdon/ 22 tanuló vett részt, több mint 180.000 Ft-tal tudtuk támogatni.
5.Tevékenységünk
Alapítványunk célja a hátrányos helyzetben lévö jó képességü gyermekek továbbtanulásának támogatása, Tiszaroff község gyermekeinek gyermek-és ifjúságvédelme, érdekképviselete. Az Erdei Iskola múködtetésével szeretnénk lehetöséget biztosítani a hátrányos helyzetü gyermekek táboroztatására, kirándulásaira, az ellátási színvonal javítására, közös programok támogatására – ezzel is elösegítve a gyermekek esélyegyenlöségét.Úgy érezzük, feladatainknak – a lehetöségekhez képest – eleget tettünk.Sajnos az Erdei iskolai szálláshelyek túlkínálata miatt nehézségeink vannak. Tavaly összesen 4 turnusban fogadtunk gyerekeket /április-június hónapokban /. Keressük az egyéb lehetöségeket: hirdetünk különbözö kiadványokban, kínálunk szállást más szervezeteknek is. 6.Az öttagú kuratórium 2005-ben 3 alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ezzel biztosítva az alapítvány folyamatos munkáját.Köszönjük, hogy az elmúlt évben 154.513 Ft-tal támogatták Alapítványunkat adójuk 1% -val.

Közhasznúsági jelentés 2006Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány
5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b
1. Számviteli beszámoló
A./ Folyószámla
2005. évi záró egyenleg folyószámlán 2.085.805 B. / 2005. Évi záró pénztári egyenleg 542
Összesen: 2.086.347BEVÉTELEK
Erdei iskolára befizetések 40.000  SZJA. 1% APEH átutalás 125.324 Áramszámla visszatérítések 310.367 Támogatás 996.800 Üzemelési költségekre befizetés 63.596 Bérleti díj árbevétele 2.560.000 Egyéb bevétel 23.850
Összesen: 4.119.937 Technikai forgalom Kp. Felvét miatt 1.291.000
Fő összesen: 5.410.937
KIADÁSOK
Áramszámla,vízdíj, postaköltség 550.057 Tisztítószer és festék 124.580Szállítás,fuvarozás 8.000 Ált. iskolások Erdei iskolai költségei 166.680 Munkabér és közterhei 125.100 Könyvelői díj 72.000 Bankköltség 2.750 Tiszteletdíj SZJA. Átutalása 16.200 Középiskolások ösztöndíja 110.000 Év végi tanulmányi kirándulások támogatása 50.000 Úszásoktatás 20.000 Iskolai nyári tábor támogatása 300.0002 általános iskolai tanuló franciaországi útjának támogatása 24.000 Gyermeknapi támogatás 115.000 Óvoda támogatása 290.000 Színházlátogatás támogatása 39.000 Ajándékok 66.963 2.080.330 Technikai forgalom Kp. Felvét miatt 1.291.000 Fő összesen: 3.371.330
2006. évi záró egyenleg:
Bankszámlán: 4.106.782 Pénztárban: 19.172 Összesen: 4.125.954
2. Vagyon felhasználása Alapítványunk induló vagyona 100.000 FT. Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és
Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél folyószámlán helyezte el.
3.Támogatások, juttatások Alapítványunk a központi költségvetési szervtől, a helyi Önkormányzattól, a helyi
Kisebbségi Önkormányzattól anyagi támogatásban nem részesült. A helyi Önkormányzat
szakmunkával, segédmunkával segítette az Erdei iskola felújítási munkálatait. Az öt fős
Kuratórium tagjai közül a kuratórium elnöke kapott egy ízben jutalmat. A községben
működő gazdálkodó társaságoktól célzott támogatásokat kaptunk. Legfőbb támogatónk
az AGROFF Kft. Óvodai játékok vásárlásához, óvodai kiránduláshoz, a gyermeknap
megszervezéséhez, sportrendezvények díjazásához, nyári táborhoz nyújtott nagy összegű
segítséget. Gyermeknapi rendezvényünkhöz kaptunk támogatást a Szőke Tisza Vadász-
társaságtól, a ROFF-KER Bt. –től és a Boros és Boros tejtől.
4. Cél szerinti juttatások Tanulmányi támogatásban az év folyamán 22 jól tanuló középiskolás részesült összesen
110.000 FT. összegben. Az óvodai kirándulást 40.000 FT. –tal támogattuk. Az év végi
tanulmányi kirándulásokhoz tanulónként 1.000 FT.-tal járultunk hozzá, összesen 50.000
FT. értékben. Két tehetséges,hátrányos helyzetű alsó tagozatos tanuló franciaországi
futballversenyen való részvételét 24.000 FT.-tal segítettük. Júniusban az alsó tagozatosok
úszásoktatását 20.000 FT.-tal tudtuk segíteni. Az iskolai nyári táborban /Nagyvisnyón/
30 tanuló töltött felejthetetlen napokat, 250.000 FT.-tal támogattuk. Befizettük a 2007.
májusi erdei iskola előlegét a harmadik és negyedik osztályosok számára 126.000 FT.
értékben. A felső tagozatosok színházlátogatásához /Egerbe/ 39.000 FT.-tal járultunk
hozzá.
5. Tevékenységünk Alapítványunk célja a hátrányos helyzetű, jó képességű gyermekek továbbtanulásának
támogatása, Tiszaroff község gyermekeinek gyermek – és ifjúságvédelme,
érdekképviselete. Továbbá az Általános Iskola és a Napsugár Óvoda ellátási színvona-
lának javítása. Az erdei iskola működtetésével lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek,
hogy eljussanak erdei iskolába /más vidékekre/ , táborokba, kirándulásokra.
Közös programok támogatásával elősegítjük a gyermekek esélyegyenlőségét.
Sajnos az Erdei iskolai szálláshelyek túlkínálata miatt iskolás csoportjaink tavaly
nem voltak. Sikerült azonban előnyös szerződést kötni a Magyar Nemzeti Múzeummal,
akik 2006. április 1-től 2007. június 30-ig bérbe vették az épületet. A számviteli beszá-
molóból látszik, hogy bevételünk nagy része ebből a bérleti díjból származik.
Úgy érezzük, feladatainknak – a lehetőségekhez képest- eleget tettünk.6. Az öttagú kuratórium 2006-ban 2 alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ezzel bizto-
sítva az alapítvány folyamatos munkáját.
Tiszaroff, 2006. Június 11.

Kuratórium elnöke

KÉRJÜK, idén is SEGÍTSENEK!

Adószámunk:18824979-1-16
Segítségüket elöre is köszönjük!

_________________________________________________________________________

Közhasznúsági jelentés
2007.
Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvány
5234. Tiszaroff, Szabadság út 39/b
1. Számviteli beszámoló
2007. évi nyitó egyenleg:
Bankszámla: 4.106.782.-Ft
Pénztár: 19.172.-Ft
Összesen: 4.125.954.-Ft
Bevételek:
SZJA 1% APEH átutalás 171.836.-Ft
Támogatás 2.035.800.-Ft
Bérleti díj árbevétele 2.400.000.-Ft
Áramszámla visszatérítések 236.243.-Ft
Üzemelési költségekre befizetés 66.115.-Ft
Összesen: 4.909.994.-Ft
Technikai forgalom kp. felvét miatt 2.562.500.-Ft
Főösszesen: 7.472.494.-Ft
2. Vagyon felhasználása Alapítványunk induló vagyona 100.000.- Ft. Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél folyószámlán helyezte el.3. Támogatások, juttatások Alapítványunk a központi költségvetési szervtől, a helyi Önkormányzattól, a helyi Kisebbségi Önkormányzattól anyagi támogatásban nem részesült. A helyi Önkormányzat szakmunkával, segédmunkával segítette az Erdei Iskola épületének felújítási munkálatait. A kuratórium tagjai anyagi és természetbeni juttatásban nem részesültek. Legfőbb támogatónk az AGROFF Kft óvodai kiránduláshoz, a gyermeknap megszervezéséhez, sportrendezvények díjazásához, nyári táborhoz, lengyel gyerekek fogadásához nyújtott nagy összegű segítséget. Gyermeknapi rendezvényünkhöz kaptunk támogatást a Boros és Boros tejtől. A lengyel gyerekek vendégül látását támogatta Matastik Pálné képviselőasszony, Kamarás Zsolt polgármester úr, Ferencz Imre vállalkozó. Az általános iskolások jó tanuló ösztöndíjához legnagyobb támogatást az AGROFF Kft-től és Tarkó Lászlótól kaptuk. Anyagi segítséget kaptunk még Kamarás Zsolttól, Molnár Lászlótól, a Boros és Boros tejtől, id. Mészáros Lászlótól, Kurcz Lajosnétól.4. Cél szerinti juttatások Tanulmányi támogatásban az év folyamán 21 jól tanuló középiskolás részesült összesen 105.000.- Ft összegben. Az óvodai kirándulást 40.000.- Ft-tal támogattuk. Az év végi tanulmányi kirándulásokhoz tanulónként 1.000.- Ft-tal járultunk hozzá, összesen 62.600.- Ft értékben. Két tehetséges, hátrányos helyzetű alsó tagozatos tanuló franciaországi futballversenyen való részvételét 20.000.-Ft-tal segítettük. Júniusban az úszásoktatást 20.000.-Ft-tal támogattuk. A iskolai nyári táborban (Siófokon) 30 tanuló töltött felejthetetlen napokat, melyet 250.000.-Ft-tal támogattunk. A 3. és 4. osztályosok erdei iskolában vettek részt Királyréten, melynek költségeihez 425.600.-Ft-tal járultunk hozzá.Az alsó tagozatosok színházlátogatását (Szolnokra) 27.000.-Ft-tal támogattuk. Egy tartósan beteg gyermek gyógykezeléséhez 45.000.-Ft-tal járultunk hozzá. 2007-ben először hirdettünk tanulmányi ösztöndíjat a 4,2 feletti tanulmányi átlagú felső tagozatos általános iskolások számára a helyi vállalkozók kezdeményezésére, finanszírozásával. 19 tanuló vehette át a jól megérdemelt I. félévi ösztöndíjat, fejenként15.000.-Ft-ot decemberben.

5. Tevékenységünk Alapítványunk célja a hátrányos helyzetű, jó képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, Tiszaroff község gyermekeinek gyermek- és ifjúságvédelme, érdekképviselete, továbbá az Általános Iskola és a Napsugár Óvoda ellátási színvonalának javítása. Az általános iskolások ösztöndíjával szeretnénk tanulóinkat minél jobb eredmény elérésére sarkallni. Az erdei iskola működtetésével lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek, hogy eljussanak más vidékekre: erdei iskolába, táborokba, kirándulásokra. Közös programok támogatásával elősegítjük a gyermekek esélyegyenlőségét. Sajnos az Erdei iskolai szálláshelyek túlkínálata miatt iskolás csoportjaink nem voltak. Augusztusban a helyi Önkormányzattal közösen 30 gyermeket és 3 pedagógust fogadtunk a lengyel testvértelepülésről, Bralinból.2007. szeptember 15-ig a Magyar Nemzeti Múzeum régészei vették bérbe az épületet. A számviteli beszámolóból látszik, hogy bevételünk egyik része ebből a bérleti díjból származik, másik része pedig támogatóinktól. Úgy érezzük, feladatainknak – a lehetőségekhez képest – eleget tettünk.
6. Az öttagú kuratórium 2007-ben 4 alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ezzel biztosítva az alapítvány folyamatos munkáját.

Tiszaroff, 2008. június 10.

Maruzs Márta Kuratórium elnöke

 

Közhasznúsági jelentés
2008. év

Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvány
5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b.1. Számviteli beszámoló

2008. évi nyitó egyenleg
 
 Bankszámla: 5.509.430. Ft.
 Pénztár:  40.093. Ft
 Összesen:  5.549.523. Ft
 Bevételek:
 Erdei iskolára befizetések  1.215.800 Ft
 Támogatás  1.120.100 Ft
 Támogatás /iskola megóvási program/  206.000 Ft
 SZJA 1 % Apeh átutalása  192.625 Ft
 1+2 forintos gyűjtés  3.400 Ft
 Villanyszámla visszatérítés  23.988 Ft
 Összesen:  2.761.913 Ft
 Technikai forgalom kp. felvétel miatt
 1.870.000 Ft
 Fő összesen:
 4.631.913 Ft
 Kiadások:
Általános iskolások ösztöndíja 570.000 Ft
Középiskolások ösztöndíja 144.000 Ft
Ált. iskolások erdei iskolai költségei 298.636 Ft
Év végi tanulmányi kirándulások támogatása 36.500 Ft
Óvoda támogatása 210.000 Ft
Három Ált. iskolai tanuló franciaországi útjának támogatása 29.600 Ft
Iskolai nyári tábor támogatása 250.000 Ft
Úszásoktatás támogatása 20.000 Ft
Iskolai sportesemények támogatása 65.946 Ft
Gyermeknapi támogatás 60.000 Ft
Színházlátogatás támogatása 62.747 Ft
Jótékonysági bál támogatása 160.000 Ft
Szív napja támogatása 10.000 Ft
Matematikai verseny nevezési díja 2.400 Ft
Erdei iskola minősítési eljárási díja 69.000 Ft
Áramszámla, vízdíj, szemétszáll. díj 328.493 Ft
Postaköltség, bankköltség 7.650 Ft
Megbízási díj és közterhei 305.403 Ft
Tisztítószer, festék, egyéb anyagok /erdei iskola/ 170.597 Ft
Személyszállítás költsége /autóbusz/ 843.080 Ft
APEH társasági adó befizetése 224.000 Ft
 Összesen: 3.867.452 Ft
 Technikai forgalom kp. felvétel miatt 1.870.000 Ft
 Fő összesen: 5.737.452 Ft 
 2008. évi záró egyenleg:
Bankszámla: 4.393.018 Ft
 Pénztár: 50.966 Ft
Összesen: 4.443.984 Ft

2. Vagyon felhasználása

Alapítványunk induló vagyona 100.000 Ft. Az alapító ezt az összeget a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaroffi Kirendeltségénél folyószámlán helyezte el.

3. Támogatásiok, juttatások

Alapítványunk a központi költségvetési szervtől, a helyi Önkormányzattól, a helyi Kisebbségi Önkormányzattól anyagi támogatásban nem részesült. A kuratórium tagjai anyagi és természetbeni juttatásban nem részesültek. Legfőbb támogatónk az AGROFF Kft. a jótékonysági bálhoz, a gyermeknap megszervezéséhez, óvodai kiránduláshoz, sportrendezvények díjazásához, nyári táborhoz nyújtott nagy összegű segítséget. Gyermeknapi rendezvényünkhöz kaptunk támogatást a Boros és Boros tejtől. Az általános iskolások jó tanuló ösztöndíjához anyagi segítséget kaptunk az AGROFF Kft-től, Szűcsné Ferencz Esztertől, Kamarás Zsolttól, Boros Zsolttól és feleségétől, Topa Csabától, Kacskóné Dr. Újfalusi Valériától.

4. Cél szerinti juttatások

Tanulmányi támogatásban az év folyamán 21 jól tanuló köztépiskolás részesült összesen 144.000 Ft összegben. Óvodai rendezvényt 20.000 Ft-tal támogattuk. Az év végi tanulmányi kirándulásokhoz tanulónként 1.000 Ft-tal járultunk hozzá, összesen 36.500 Ft értékben. Három tehetséges tanulónk franciaországi futballversenyen való részvételét 29.000 Ft-tal segítettük. Júniusban az úszásoktatást 20.000 Ft-tal támogattuk. Az iskolai nyári táborban (Bükkfürdőn) 30 tanuló töltött felejthetetlen napokat, melyet 250.000 Ft-tal támogattunk. A 4. osztályosok erdei iskolában vettek részt Bogácson, melynek költségeihez 298.636 Ft-tal járultunk hozzá. Az egri színházlátogatást 62.747 Ft-tal támogattuk. A Szív napja gyermekprogramját 10.000 Ft-tal segítettük. A matematika verseny nevezési díját tehetséges tanulóinktól átvállaltuk. A sportrendezvények közül a leány teremfoci versenyeit támogattuk.
Ősszel iskolai kirándulást szerveztünk 3 busszal Ópusztaszerre, az utazási költség teljes kifizetésével. A 4,2 feletti tanulmányi átlagú felső tagozatos tanulók júniusban és novemberben vehették át jól megérdemelt ösztöndíjukat, fejenként 15.000 Ft-ot, 19 tanuló felelt meg a követelményeknek.

5. Tevékenységünk

Alapítványunk célja a hátrányos helyzetű, jó képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, Tiszaroff község gyermekeinek gyermek- és ifjúságvédelme, érdekképviselete, továbbá az Általános Iskola és a Napsugár Óvoda ellátási színvonalának javítása. Az általános iskolások, középiskolások ösztöndíjával szeretnénk a tanulókat numél jobb eredmény elérésére sarkallni. Az erdei iskola működtetésével (bár egyre kevesebb a jelentkező csoport, 2008-ban négy csoportot fogadtunk) lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek, hogy eljussanak más vidékekre: táborokba, kirándulásokra.
Közös programok támogatásával elősegítjük a gyermekek esélyegyenlőségét. Úgy érezzük, feladatainknak – a lehetőségekhez képest – eleget tettünk. Keressük a pályázati lehetőségeket, hogy növelhessük bevételeinket.

6. Az öttagú kuratórium 2008-ban 4 alkalommal tartott kuratóriumi ülést, ezzel biztosítva az alapítvány folyamatos munkáját.

Tiszaroff, május 12.

Maruzs Márta
Kuratórium elnöke