Felsőoktatási és középiskolai ösztöndíjak, civil támogatások

A Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatai

Civil szervezetek és hátrányos helyzetű diákok részére pályázati lehetőségek iránt érdeklődhat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Wekerle Sándor Alapkezelőnél.

Az alapkezelő a civil szervezetek számára egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkózással kapcsolatos témakörben hirdet pályázatokat. A hátrányos helyzetű diákoknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer és az Útravaló Ösztöndíjprogram nyújt lehetőséget a támogatás elnyerésére.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ez egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott, a megyei önkormányzatok által nyújtott és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Útravaló Ösztöndíjprogram

A program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma, érettségi- és diplomaszerzési esélyének javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a tanuló ösztöndíjban és – nem pénzügyi- mentori támogatásban, a mentor ösztöndíjban részesül.

  • Az Út a középiskolába alprogram célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.
  • Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából.
  • Az Út a szakmához alprogram célja a részt vevő tanulók a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
  • A Kiváló tanuló-mentor pár pályázat célja az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai keretében kimagasló teljesítményt nyújtó tanuló-mentor pár teljesítményének elismerése. A pályázat keretében a tanuló-mentor párok oklevélben és ajándékutalványban részesülnek.
  • A Tehetséggondozó alprogram keretében a kutatócsoportok legfeljebb 500.000 Ft összegű támogatásban részesülnek.
  • Az Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszeki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklősét mutató tanulók tehetséggondozása.

Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Az Alapprogram fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése.

Támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magánalapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és munkavállalói érdekképviseleteket, pártokat és biztosítóegyesületeket), amelyek legalább egy éve ténylegesen működnek.

További információ

Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatairól készséggel adnak tájékoztatást a Kormányablakok munkatársai is, de a pályázatokat közvetlenül az Alapkezelőhöz kell benyújtani.

Kérdéseivel fordulhat az alapkezelő ügyfélszolgálatának munkatársaihoz is és amennyiben szeretné, egy telefonon előre egyeztetett időpontban személyes konzultáción is részt vehet.

A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetőségei:

Cím: Budapest, Bihari János utca 5. 1055

Telefonszám: 06/1-301-3200

Internetes elérhetőség: http://www.wekerle.gov.hu

Email címe: info@wekerle.gov.hu