Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem a tisztelt lakosságot, ingatlanok tulajdonosait, használóit, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, vagy használatukban lévő ingatlanukon a gaztalanítást mihamarabb elvégezni szíveskedjenek.

Tiszaroff, 2013.05.09.

 

Polgármesteri Hivatal

Jegyzője