EMVA pályázatból megújul az Erdei Iskola

Örömmel tudatjuk, hogy megkezdődik az Erdei Iskola felújítása.
Az EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008.(X.18) FVM rendelet alapján 210/1501/14/22/2009 azonosító számú „turisztikai tevékenységek ösztönzése” támogatás jogcímén a Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány támogatást nyert a Tiszaroff Kossuth út 28. szám alatti Erdei Iskola felújítására.

Az elnyert támogatás összege: 50 379 273 Ft.
A felújítási munkálatok magukba foglalják a tetőszerkezet átépítését, a akadálymentesítést, mely magában foglalja a parkoló, a bejárathoz vezető járda, rámpáka bejárat és a vizesblokk akadálymentesítését, alternatív melegvízszolgáltató napkollektor, korszerű nyílászárok beépítését, vizesblokkok teljes átépítését,burkolatok, konyhatechnológiai berendezések cseréjét, a belső udvar átépítését, a romos melléképület újraépítését. 
A komplex turisztikai fejlesztés keretében 40db kerékpár és 8 db kenu megvásárlását és számukra biztonságos tároló kialakítását az új melléképületben.
A pályázat megvalósítása elkezdődött. A kivitelező kiválasztására lefolytattuk a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást Bakos László közbeszerzésitanácsadó végezte.Az ajánlattételi felhívás, a piackutatás megtörtént. Összesen három árajánlat érkezett.A kuratórium valamint a Bíráló Bizottság a kivitelezés lefolytatására nyertes pályázónak egyhangúlag a PRO-FA-ST Kft-t jelölte meg. A kivitelezés műszaki ellenőrzésével, az építési engedélyezési és kiviteli tervek alapján Horváth Ferenc építészmérnököt bízza meg.
Bővebb információ:
Név: Mészáros Lászlóné
Telefon/fax: 06-56-438-012
Email:merzsok@tiszaroff.com
Mészáros Lászlóné
Kuratórium elnöke