Meghívó

Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

2015. november 25-én (szerdán) 16 órakor

soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

NAPIREND:

1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről
3. Interpellációs kérdések
4. Tiszaroff Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója
5. A Tiszaroff Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
6. Beszámoló a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
7. Tiszaroff Községi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata
8. Tiszaroff Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
9. A helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
10. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
11. Az első lakáshoz jutóknak nyújtható támogatásokról szóló 6/2001.(IV.25.) számú rendelet felülvizsgálata
12. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-től történő ellátása 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
13. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása
14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj iránti kérelmek bírálata
15. Egyéb előterjesztések

Tiszaroff, 2015. november 19.

Kamarás Zsolt sk.

polgármester